Några av våra produkter

Inbrottslarm

Inbrottslarm är ett bra sätt att få tjuven att välja en annan fastighet och få veta när ett inbrott sker. Genom koppling till Länsförsäkringar Larmcentral kan rätt åtgärd sättas in automatiskt. Inbrottslarmet kan även användas för branddetektering.

Mekaniska lås

Vi saluför alla på marknaden förekommande mekaniska lås och system. Vi hjälper dig fram till en kostnadseffektiv och praktisk låslösning.

Brand och utrymningslarm

Brandlarm och utrymningslarm för fastigheter och lokaler av alla storlekar. Vi installerar även godkända brandlarm med koppling till räddningstjänsten.

Brandsläckare & brandprodukter

Hos oss finns ett brett utbud av brandsläckare, brandvarnare, filtar och all annan brandsläckningsutrustning som ska finnas i hem och företag. Vi utför även service på befintliga släckare.

Kameraövervakning

Vi har ett brett utbud av lösningar för övervakning av hem, företagslokaler och ytor utomhus. Övervakning är ett bra komplement till inbrottslarm.

Elektroniska lås & passersystem

Hos oss kan du köpa smarta lås för enstaka dörrar till låssystem för 100-tals dörrar. Vi hjälper dig fram till en lösning som passar för dig.
Läs mer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram